Een biografie schrijven, hoe werkt het?

Een biografie schrijven, hoe werkt het

Een biografie schrijven is intensief en gestructureerd werk waar we ongeveer 2 tot 3 maanden mee bezig zijn. Na een uitgebreid kennismakingsgesprek wordt uw levensverhaal gedurende een aantal interviews opgetekend. Dit wordt verwerkt tot een prachtig boek verrijkt met foto’s. Meer details over een biografie schrijven vindt u hieronder.

Het kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek wordt precies uitgelegd op welke manier vooruwkinderen.nl voor u een biografie zal schrijven. Bij dit eerste contact zullen de volgende zaken worden besproken:

1. Kennismaking en uitleg procedure;
2. Uitleg van de levensboom (wat zijn de belangrijkste feiten uit uw leven);
3. Doornemen van de vragenlijst;
4. Opdrachtbevestiging. Op het moment dat u akkoord gaat met de opzet van uw levensverhaal, vragen wij een formeel akkoord;
5. Vastleggen data waarop de interviews worden afgenomen.

De auteur van uw biografie
Naar aanleiding van uw achtergrond wordt bepaald welke auteur uw biografie zal schrijven. Bent u een topsporter geweest, dan zullen wij uw verhaal laten schrijven door iemand die (top-) sporters begrijpt en weet wat de specifieke aandachtspunten zijn. Dat garandeert dat u dezelfde ‘taal’ spreekt en de auteur van uw boek uw belevingswereld aanvoelt en goed in staat is om uw biografie te schrijven.

De levensboom
Centraal staat de levensboom. In de levensboom worden de belangrijkste zaken uit uw leven, weergegeven. Wat zijn voor u de dierbaarste momenten uit uw leven? Wat zijn de belangrijkste mensen en uw hobby’s?

De interviews
Uw biografie wordt geschreven door een ervaren auteur. De auteur zal opnameapparatuur meenemen, zodat zoveel mogelijk uw eigen woorden worden gebruikt. Het is immers uw verhaal!
Om uw verhaal goed op te kunnen tekenen dient u minimaal 4 dagdelen (van 3 – 4 uur) beschikbaar te zijn. Tussen de interviews zit ongeveer 1 week. In die week kunt u informatie verzamelen en vindt het schrijven van uw biografie plaats. Ook kunt u fotomateriaal verzamelen.
U krijgt de tekst van elk interview toegestuurd. U kunt die aanvullen en/of veranderen. Dit wordt verwerkt en u geeft uw akkoord aan de definitieve tekst.

Verzamelen illustraties
In het boek kunnen foto’s en ander beeldmateriaal worden afgedrukt. Een beeldredacteur bekijkt de aangeleverde foto’s en zal deze, daar waar mogelijk en noodzakelijk, bewerken zodat ze in het boek kunnen worden opgenomen. U heeft veel ruimte om uw verhaal te illustreren met foto’s. Doorlooptijd is ongeveer 2 weken.
Ook kan er een professionele foto van u worden gemaakt voor op de cover van het boek.

Samenstellen van uw biografie
Nadat de auteur klaar is, krijgt u de tekst in zijn geheel te lezen. U kunt nu nog de noodzakelijke aanvullingen doen. Een meelezer (tweede auteur) leest het boek, en haalt de laatste onvolkomenheden er uit zodat er geen chronologische onjuistheden zijn en de schrijf- en grammaticale fouten gecorrigeerd zijn.
U kunt brieven van derden, van u zelf maar ook krantenartikelen, of andere belangrijke documenten toevoegen.
Dan worden uw levensverhaal en de foto’s tot een boek gemaakt. Dit wordt door een vakkundig en zeer ervaren eindredacteur gedaan. Ook worden nu de teksten op de backcover (achterkant) van het boek gemaakt. We gaan net zo lang door totdat we helemaal tevreden zijn. Ook kunt u op dit moment nog de beslissing nemen om verschillende edities te gaan maken. We gaan uit van ongeveer 2 weken. Mocht u nog vragen hebben over het schrijven van uw biografie, neem dan contact met ons op.

Het drukken van de biografie
Als alle teksten zijn gecontroleerd en de foto’s op de goede plek staan, is het boek klaar om te worden gedrukt. Het manuscript wordt digitaal verstuurd naar de drukker. Binnen 10 werkdagen is het boek gedrukt en klaar om aan u overhandigd te worden. Wilt u in een latere fase nog meer exemplaren van uw boek ontvangen, dan duurt dat ongeveer 3-5 werkdagen.

 

U wilt wat extra’s:

  1. Uw boek als kunstwerk. We kunnen uw levensverhaal ter inspiratie laten lezen door een kunstenaar. Op basis van uw biografie ontwerpt hij een cover voor uw boek. Zo wordt uw boek een uniek kunstwerk.
  2. Uw DVD. U wordt geïnterviewd naar aanleiding van uw boek. Dit interview wordt opgenomen en wordt gemonteerd tot een mooie film. Deze film wordt bijgesloten bij de eerste 5 exemplaren van uw biografie.
  3. U kunt verschillende versies van uw boek uitgeven. U kunt bijvoorbeeld een extra hoofdstuk toevoegen dat alleen voor uw kinderen is bestemd.
  4. Wilt u uw boek pas laten overhandigen na uw overlijden, dan kunnen we dit voor u verzorgen. Het is dan wel belangrijk dat dit goed met uw notaris wordt besproken. Wij drukken uw biografie pas na bericht te hebben ontvangen van de notaris en zorgen dat het boek wordt afgeleverd op een door u aan te geven adres.
Een biografie schrijven door vooruwkinderen.nl neemt u dus heel veel werk uit handen en zorgt er voor dat u een levensbeschrijving ontvangt die aan al uw wensen voldoet.

Comments are closed.